Nieuwe Penningmeester

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 januari j.l. legde Ton de Koning zijn functie als penningmeester na 18 jaar neer. Ook bij de laatste kascontrole bleek het wederom onmogelijk om …

Nieuwe Secretaris

De zoektocht naar een nieuwe secretaris heeft eindelijk resultaat opgeleverd! Tijdens de ALV van 25 januari 2024 werd Jasper Baijens benoemd tot secretaris, en neemt daarmee het stokje over van …