De praktijkopleiding

De praktijkopleiding is uiteraard het populairste deel van de opleiding en heeft tot doel het zelfstandig en verantwoord leren vliegen op een TMG. Is de praktische opleiding afgerond, dan volgt het examen waarna in geval van slagen het PPL(A) of LAPL(A) TMG brevet is behaald.

Iedere praktische les kent 3 fasen: 

1. Briefing

In deze fase – die zich in de briefingruimte van Vliegclub Seppe afspeelt – wordt de te maken vlucht doorgesproken. Dit houdt in dat de instructeur het dossier van de leerling bekijkt en aan de hand hiervan samen met de leerling een vlucht “in elkaar draait”. De te vliegen oefeningen worden doorgesproken terwijl de leerling vragen kan stellen omtrent de uitvoering ervan. Is alles duidelijk, dan gaan we op weg naar het vliegtuig waarmee we aan de tweede fase beginnen.

2. Vluchtuitvoering

Als eerste melden we onze plannen aan de toren c.q. de havendienst. Bij het vliegtuig aangekomen starten we met een grondige inspectie van het vliegtuig. Is alles in orde dan klimmen wij in het vliegtuig en vullen het journaal in, maken de riemen vast en zetten de headsets op. Daarna beginnen we met de cockpitcheck. Is dit ook uitgevoerd dan loopt inmiddels de motor en wordt het tijd om naar de startbaan te taxiën. Daar aangekomen worden nog wat laatste motorchecks (holding point checks) uitgevoerd en zijn we klaar om te starten. Al deze checks dienen volgens de checklist accuraat te worden uitgevoerd. Tijdens de vlucht worden alle tijdens de briefing besproken oefeningen uitgevoerd en waar nodig voorgedaan en van (beperkt) commentaar voorzien. Na de landing worden de after landing checks gedaan. Het toestel wordt geparkeerd en het logboek verder ingevuld. Hiermee is de tweede fase van de les achter de rug.

3. Debriefing

Dit is een zeer belangrijk onderdeel, want hier wordt de uitvoering van de vlucht weer in het gebouw van Vliegclub Seppe doorgesproken en van commentaar voorzien. Fouten worden besproken en uitleg wordt gegeven. De leerling kan hier al zijn vragen kwijt. Hierna is de les afgelopen en kan de leerling zijn “zonden” gaan overdenken en plannen maken voor de volgende vlucht.

Solo vliegen en examen

Als de leerling de basistechnieken van het vliegen beheerst en alle noodprocedures geoefend heeft, kan de eerste solovlucht plaatsvinden. Daarna zullen ook lessen volgen met overlandvliegen. Dit zijn vluchten naar een ander vliegveld, waaronder één of meerdere velden met een verharde startbaan of een grasbaan. De leerling zal vele landingen maken tijdens zijn opleiding. De leerling zal ook solo een overlandvlucht moeten maken, waarbij twee andere vliegvelden moeten worden aangedaan.

Is de leerling solo gekomen, dan gaan de lessen gewoon door met dien verstande dat als het goed weer is, de leerling zelf ook solo vliegt. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een leerling na een les nog een aantal landingen alleen maakt of wat oefeningen doet. Dit alles om het zelfvertrouwen te vergroten.

Examen

Het examen behelst een overlandvlucht waarin alle aspecten van de opleiding doorlopen worden en duurt ongeveer 2 uur.

Daarna is de leerling gebrevetteerd.

Na 10 uur als trotse brevethouder solo gevlogen te hebben mag vanaf 18 jaar met passagiers gevlogen worden. Dit mag echter niet tegen betaling! Uiteraard mag de passagier wel (mee) de kosten betalen van de huur en het gebruik van het vliegtuig.

Zie ook

Opleidingen

Brevet & Eisen