De theorie

De theorie voor de SPL extensie TMG vind je hier en wordt getoetst tijdens het praktijk examen.

De theorieopleiding voor LAPL(A)/PPL(A) verzorgen wij als club niet zelf. Dit deel van de opleiding kan worden gevolgd bij een ander erkend opleidingsinstituut. De theorieopleiding is overigens op PPL(A) niveau. Onze praktijkopleiding leidt onder de nieuwe EASA regelgeving op voor het PPL(A) of LAPL(A) brevet met TMG aantekening.

Opgemerkt dient te worden dat de theorie- en de praktijkopleiding parallel kunnen lopen zodat vanaf het begin gevlogen kan worden. Dit is voor de leerling een stimulans en helpt de theorie beter te begrijpen.

Voor iedere vlieger is een goede parate kennis vereist met betrekking tot het type motorzwever waar hij/zij op vliegt om een verantwoord gebruik van het toestel te garanderen. Deze informatie is verzameld in het vlieghandboek (flight manual). De theorievakken voor LAPL(A) en PPL(A) zijn gelijk. Er zijn 9 vakken verdeeld over 7 examens:

  1. Aerodynamica (Principles of flight)
  2. Prestatieleer (Flight performance and planning)
  3. Vliegtuigtechniek (Aircraft general knowledge)
  4. Navigatie
  5. Meteorologie
  6. Luchtvaartvoorschriften (Air law)
  7. Operationele procedures
  8. Luchtvaartfysiologie en -psychologie (Human performance and limitations)
  9. Radiocommunicatie

De vakken 1+2 worden in één examen afgenomen; vak 7 is verdeeld over verschillende andere vakken. Alle examens bestaan uit meerkeuzevragen.

Meer praktische informatie over de theorie-examens vind je op de site van het CBR.

Naast deze theorievakken dient ook een praktijk examen radiotelefonie (RT) en een taalvaardigheids examen (LPE – Language Proficiency Endorsement) te worden afgelegd. Een speciale vooropleiding voor de theorie is niet vereist. Enige kennis van de Engelse taal maakt de opleiding makkelijker. Het is niet moeilijk, maar er moet veel theorie worden beheerst.

Zie ook

Opleidingen

Brevet & Eisen