De vereniging

Vliegen met de Touring Motor Glider

Bij de oprichting van de club is er bewust voor gekozen om te gaan vliegen met een motorzwever. De oprichters en ook een aantal huidige leden zijn afkomstig uit de zweefvliegsport.

Onze motorzwever is een Touring Motor Glider (TMG). Dit type is geschikt voor het maken van grotere overlandvluchten en beschikt daartoe over een volwaardige motor van het merk Rotax die goede klim- en kruissnelheden combineert met een laag brandstofverbruik. Dit in tegenstelling tot een zweefvliegtuig met hulpmotor, die alleen bedoeld is om hoogte te handhaven bij het ontbreken van thermiek of om kortdurend mee te kruisen.

In feite is de TMG een ‘gewoon’ motorvliegtuig dat, onder andere door zijn grote spanwijdte, ook zweefvliegcapaciteiten heeft. En juist deze mogelijkheid tot zweefvliegen geeft een extra dimensie aan deze sport en waren voor de oprichters reden om voor deze vorm te kiezen. Bovendien draagt deze eigenschap ook bij aan een hogere veiligheidsfactor bij eventuele motoruitval. Daar komt bij dat de kosten per uur ongeveer de helft lager liggen dan bij een motorvliegtuig. Zelf vliegen blijkt zo voor velen onverwacht toch haalbaar!

Vrijheid en verantwoordelijkheid

De MGC225 is een vereniging met statuten. In tegenstelling tot een stichting geeft de verenigingsvorm de leden veel inspraak. Er is een bestuur dat onder meer tot taak heeft om de clubbelangen zo goed mogelijk te dienen en de leden optimaal in de gelegenheid te stellen om hun hobby in vrijheid te beoefenen.

Vrijheid kan echter niet bestaan zonder verantwoordelijkheid en zonder met elkaar een aantal afspraken te maken. De belangrijkste afspraken zijn in de statuten en in het huishoudelijk reglement vastgelegd. Hierbij gaat het onder meer om de boekingsprocedures, de financiële gang van zaken en de manier waarop met het materieel wordt omgegaan. Zo hebben we met elkaar afgesproken dat het vliegtuig na de laatste vlucht van de dag wordt gepoetst.

Ook hebben we afgesproken dat we in aanvulling op de wettelijke regelgeving allemaal jaarlijks een checkvlucht met een instructeur maken. Niet om je het vuur na aan de schenen te leggen maar gewoon samen weer even wat oefeningen doen. Dit is ook een mooie gelegenheid om eventuele vragen aan de instructeur voor te leggen (hoewel dit natuurlijk het hele jaar kan).

Organogram

Zie ook

De Super Dimona

Breda International Airport

Benieuwd geworden?

Stuur ons je vragen of informeer direct naar een proefles!
Vul het contactformulier in en we komen z.s.m. bij je terug.