SPL TMG naar LAPL(A) TMG

Voor de uitbreiding van het SPL met TMG extensie naar het LAPL(A) TMG zijn op dit moment (voorjaar 2024) geen aanvullende theorie examens nodig. Voor het uitbreiden van het SPL TMG naar het PPL(A) TMG is dat wel het geval.

De specifieke eisen voor kandidaten die houder zijn van een SPL die is afgegeven overeenkomstig bijlage III (deel SFCL) bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1976 van de Commissie, met inbegrip van de bevoegdheden om met TMG’s te vliegen luiden als volgt: kandidaten voor een LAPL(A) die houder zijn van een SPL met de bevoegdheden om TMG’s te vliegen, moeten ten minste 21 uur op TMG’s hebben gevlogen na de aantekening van de TMG-bevoegdheden en moeten voldoen aan de eisen van FCL.135.A, onder a), voor vleugelvliegtuigen.

FCL.135.A (a) luidt: de bevoegdheden van een LAPL(A) zijn beperkt tot de klasse en variant van vleugelvliegtuigen of TMG’s die bij de vaardigheidstest werden gebruikt. Deze beperking kan worden opgeheven als de bestuurder het volgende heeft voltooid in een andere klasse:

 1. 3 uur vlieginstructie, met inbegrip van:
  1. 10 starts en landingen onder dubbelbesturing, en
  2. 10 solostarts en -landingen onder toezicht;
 2. een vaardigheidstest om bewijs te leveren van een adequaat niveau van praktische vaardigheden voor de nieuwe klasse. Tijdens deze vaardigheidstest moet de kandidaat ook aantonen aan de examinator dat hij over een adequaat niveau van theoriekennis beschikt met betrekking tot de nieuwe klasse wat betreft de volgende onderwerpen:
  1. operationele procedures;
  2. vluchtprestaties en -planning;
  3. algemene kennis van het luchtvaartuig.

De RT license (verplicht om gebruik te mogen maken van de radio) dient aangevuld te worden met een Language Proficiency Endorsement (LPE). Het gebruik van de radio met een SPL vereist geen LPE, maar het LAPL(A) brevet vereist wel een LPE (ook op een ongecontroleerd veld als bijvoorbeeld Seppe). 

Zie ook

LAPL(A) naar PPL(A)

SPL naar PPL(A)

Opleidingen