Verklaring Veiligheidsbeleid

De Motor Glider Club 225 wenst de eigen luchtvaartactiviteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Er wordt gevlogen met luchtwaardige luchtvaartuigen, bestuurd door competente vliegers na een goede vluchtvoorbereiding.

De van toepassing zijnde regelgeving zal worden nageleefd en de risico’s die inherent zijn aan het vliegen zullen zoveel mogelijk worden ingeperkt.

De belangrijke veiligheidsdoelen zijn:

  • Het voorkomen van ongevallen;
  • Het vergroten van de kennis bij de leden over veilige vluchtuitvoering;
  • Het stimuleren van gedrag bij de leden, waarbij veiligheid voorop staat en een tweede natuur is.

Om deze doelen te bereiken zullen alle benodigde middelen worden ingezet.

Daartoe behoort het introduceren en hanteren van een systeem van Veiligheidsmanagement.

Dit moet leiden tot een systematische en voortdurende verbetering op het gebied van vliegveiligheid.

Binnen de vereniging zal een Veiligheidsmanager worden aangesteld, die het Veiligheidsmanagement zal implementeren en onderhouden.

Een belangrijk onderdeel van Veiligheidsbeleid is het hebben van de juiste cultuur binnen de vereniging.

De vereniging creëert een cultuur waarbij het leren van voorvallen centraal staat en het eerlijk erkennen van fouten gezien wordt als een kans om te leren en als mogelijkheid om de veiligheid van de luchtvaartactiviteiten te vergroten.

Bij het onderzoeken van gemelde voorvallen zal daarom niet het individu maar het identificeren van de oorzaak van het voorval centraal staan.

De vereniging wil iets aan deze oorzaak kunnen doen opdat hetzelfde voorval niet nog eens zal gebeuren.

De schuldvraag is daarom niet aan de orde, behalve als er sprake is van grove nalatigheid en roekeloos gedrag.

Wel zal worden opgetreden tegen het moedwillig begaan van overtredingen van de (Nederlandse) wet- en regelgeving en van de eigen regels van de vereniging.

Om te kunnen leren van voorvallen is het nodig dat deze voorvallen worden gemeld (naar keuze al of niet anoniem). Hetzelfde geldt voor het melden van geïdentificeerde gevaren. Dat is het gezamenlijk belang van alle leden en van de luchtvaart in het algemeen.

De vereniging vraagt daarom nadrukkelijk de medewerking van alle leden.

De regel daarbij is dat de anonimiteit van de melder gegarandeerd wordt.

De resultaten van de onderzoeken naar voorvallen en geïdentificeerde gevaren, alsmede de maatregelen die naar aanleiding hiervan worden genomen, zullen op een zodanige wijze worden gepubliceerd, dat zij toegankelijk zijn voor alle leden.

Daarmee kunnen dan alle leden hun voordeel doen.

Een veilige omgeving creëer je samen!

Voorval of incident meegemaakt?

Het melden van voorvallen of incidenten bevordert de luchtvaartveiligheid en is bovendien verplicht. Melden kan snel en eenvoudig via het elektronische formulier, en je kan een melding ook altijd anoniem doen!