Hoe het ooit begon…

In 1991 is door enkele initiatiefnemers, afkomstig uit de ‘zweefvliegwereld’ een eerste aanzet gegeven tot het oprichten van de motorzweefvliegclub. De eerste verkenningen hebben uiteindelijk geresulteerd in de naamstelling, het logo en de statuten die op 8 september 1992 notarieel bekrachtigd werden.

De oprichters hebben gekozen voor de naam Motor Glider Club 225 (MGC225). Two two five (zoals de leden altijd zeggen) staat voor de kompasrichting, zuidwest, die aangeeft in welke regio onze thuisbasis vliegveld Seppe zich bevindt: Zuidwest Nederland.

Geleidelijk aan begon het ledenaantal te groeien en na uitvoerig onderzoek werd duidelijk dat een kunststof motorzwever de beste keuze was. Op 8 mei 1993 is besloten om over te gaan tot de aanschaf van een Grob G-109b (PH-996) die op dat moment in bezit was van een Franse vlieger.

Gedurende de jaren daarna is de club verder gegroeid. Er kwam een clubblad, het ledenaantal nam verder toe en veel leerlingen hebben met succes de vliegopleiding afgerond die door onze eigen instructeurs werd verzorgd.

Een doorstart

Tegen het jaar 2000 kreeg de club het echter wat moeilijker. De overheid kwam met nieuwe regels en nieuwe tarieven, de brandstofkosten stegen sterk en tegelijkertijd begonnen de onderhoudskosten van de Grob uit de hand te lopen. Het was duidelijk: om deze negatieve spiraal te doorbreken en club financieel weer gezond te maken waren maatregelen nodig. Met vereende krachten zijn bestuur en leden er in geslaagd om de club een nieuwe impuls te geven. Toen in 2001 besloten werd om over te gaan tot de aanschaf van de meer onderhoudsvriendelijke Super Dimona was de ‘Touch & Go’ van MGC 225 een feit! De financiële stabiliteit werd verder verbeterd doordat de Grob voor een goede prijs kon worden verkocht aan een Zweedse vliegclub en verder vloog onder de registratie SE-UDO.

Op 17 september 2002 was het zover: Tien jaar na de oprichting van onze club namen we onze Super Dimona (PH-1114) motorzwever in ontvangst!

10 jaar oud!

Het tienjarig bestaan werd wat later gevierd met een groots feest op Seppe waarbij tevens het nieuwe clublogo werd gepresenteerd. In de jaren daarna werd de club financieel weer gezond en het aantal leden steeg gestaag.

Daarna groeit de club zo hard dat de leden in een jaar zo’n 650 uur vliegen… Er komt een tweede Super Dimona bij afkomstig van één van de clubleden. De PH-1101 wordt opgenomen in de vloot.

Een aantal jaren later blijkt het vlieguren totaal toch te stabiliseren rond de 400 per jaar. Daarbij komt dat de PH-1114 op zeker moment ongeveer een jaar vliegen van een grote inspectie af zit. Beide Super Dimona’s worden in 2012 te koop gezet! Op beide advertenties wordt binnen een paar weken serieus en concreet gereageerd.

De PH-1101 gaat naar IJsland (en wordt de TF-SBP), de PH-1114 gaat naar Spanje (en vliegt verder als de EC-MKY).

De nieuwe aanwinst

Lid van de MGC225 en privé-vlieger met een Super Dimona HK36TC-100, Koos Vermeulen, is bereid zijn toestel (PH-1391) aan de club te verkopen! Inmiddels (2024) heeft het toestel zo veel gevlogen dat in eigen beheer al tweemaal een motorwissel is uitgevoerd!